Zamówienia Publiczne


noweSZP/7/2019 - Dostawa i montaż dźwigów elektrycznych służących do przewozu osób oraz towarów w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1

Znak sprawy:SZP/7/2019
Nazwa postępowania:Dostawa i montaż dźwigów elektrycznych służących do przewozu osób oraz towarów w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1
Data ogłoszenia:2019-05-17
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2019-05-29 godz: 13:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

nowe - Wniosek o oszacowanie wartości zamówienia na Dwuletni kontrakt serwisowy obejmujący 8 przeglądów oraz naprawy rezonansu magnetycznego Vantage Titan MRT-1504/F4 firmy Toshiba

Znak sprawy:
Nazwa postępowania:Wniosek o oszacowanie wartości zamówienia na Dwuletni kontrakt serwisowy obejmujący 8 przeglądów oraz naprawy rezonansu magnetycznego Vantage Titan MRT-1504/F4 firmy Toshiba
Data ogłoszenia:2019-05-07
Wartość:
Termin składania ofert:2019-05-10 godz: 10:00
Tryb postepowania:zapytanie
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK/8/2019/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Rehabilitacyjnej i/lub ORD Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33/ ul. Skarbowa 1

Znak sprawy:K/8/2019/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Rehabilitacyjnej i/lub ORD Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33/ ul. Skarbowa 1
Data ogłoszenia:2019-04-29
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2019-05-06 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2019-05-06
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikSZP/6/2019 - Dostawa pojemników na papier i mydło, akcesoriów do sprzątania, mopów i ścierek, akcesoriów plastikowych, rękawiczek gospodarczych.

Znak sprawy:SZP/6/2019
Nazwa postępowania:Dostawa pojemników na papier i mydło, akcesoriów do sprzątania, mopów i ścierek, akcesoriów plastikowych, rękawiczek gospodarczych.
Data ogłoszenia:2019-04-12
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2019-04-30 godz: 10:15
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2019-05-14
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

noweSZP/5/2019 - Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego.

Znak sprawy:SZP/5/2019
Nazwa postępowania:Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego.
Data ogłoszenia:2019-04-05
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2019-04-15 godz: 10:15
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikSZP/4/2019 - Dostawa worków foliowych oraz pojemników na odpady medyczne

Znak sprawy:SZP/4/2019
Nazwa postępowania:Dostawa worków foliowych oraz pojemników na odpady medyczne
Data ogłoszenia:2019-03-26
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2019-04-03 godz: 10:15
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2019-04-09
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

noweSZP/3/2019 - Dostawa opatrunków, wyrobów medycznych, kosmetyków do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:SZP/3/2019
Nazwa postępowania:Dostawa opatrunków, wyrobów medycznych, kosmetyków do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2019-03-15
Wartość:powyżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2019-05-07 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikSZP/1/2019 - Dostawa wyrobów medycznych w postaci: elektrod i papierów medycznych, zestawów do higieny jamy ustnej, żeli i past medycznych, rezerwuarów tlenu i filtrów do resuscytacji, pielucho majtek dla pacjentów, akcesoriów do sterylizacji, aparatów AMBU, oraz drobnego sprzętu medycznego.

Znak sprawy:SZP/1/2019
Nazwa postępowania:Dostawa wyrobów medycznych w postaci: elektrod i papierów medycznych, zestawów do higieny jamy ustnej, żeli i past medycznych, rezerwuarów tlenu i filtrów do resuscytacji, pielucho majtek dla pacjentów, akcesoriów do sterylizacji, aparatów AMBU, oraz drobnego sprzętu medycznego.
Data ogłoszenia:2019-03-12
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2019-03-26 godz: 10:15
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2019-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikSZP/2/2019 - Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Znak sprawy:SZP/2/2019
Nazwa postępowania:Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
Data ogłoszenia:2019-03-04
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2019-03-12 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2019-03-25
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

nowe - Wniosek o oszacowanie wartości zamówienia na: Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji energetycznej w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach programu pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20120, 4 Oś priorytetowa - Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, wraz z robotami niekwalifikowalnymi.

Znak sprawy:
Nazwa postępowania:Wniosek o oszacowanie wartości zamówienia na: Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji energetycznej w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach programu pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20120, 4 Oś priorytetowa - Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, wraz z robotami niekwalifikowalnymi.
Data ogłoszenia:2019-02-26
Wartość:
Termin składania ofert:2019-03-08 godz: 10:00
Tryb postepowania:zapytanie
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikZP/33/2018 - Ochronę osób i mienia w obiektach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/33/2018
Nazwa postępowania:Ochronę osób i mienia w obiektach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2019-01-07
Wartość:750 000 euro
Termin składania ofert:2019-01-17 godz: 10:00
Tryb postepowania:zamówienie społeczne
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2019-01-25
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/34/2018 - Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników przewoźnych, tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli, ciekłego azotu z dzierżawą zbiorników, podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli oraz helu do rezonansu magnetycznego

Znak sprawy:ZP/34/2018
Nazwa postępowania:Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników przewoźnych, tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli, ciekłego azotu z dzierżawą zbiorników, podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli oraz helu do rezonansu magnetycznego
Data ogłoszenia:2018-12-20
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2019-01-03 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2019-01-11
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/32/2018 - Realizacja I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 – Działanie 12.1.2 RPO.”

Znak sprawy:ZP/32/2018
Nazwa postępowania:Realizacja I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 – Działanie 12.1.2 RPO.”
Data ogłoszenia:2018-11-28
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-12-14 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2019-01-22
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/30/2018 - Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/30/2018
Nazwa postępowania:Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-10-22
Wartość:powyżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-12-04 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2019-01-17
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikZP/29/2018 - Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków odkażających do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/29/2018
Nazwa postępowania:Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków odkażających do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-10-22
Wartość:powyżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-12-11 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2019-02-11
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK/7/2019/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/7/2019/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2019-04-18
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2019-04-25 godz: 08:30
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2019-04-30
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/6/2019/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Batorego 3

Znak sprawy:K/6/2019/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Batorego 3
Data ogłoszenia:2019-04-18
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2019-04-25 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2019-04-30
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/5/2019/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centralnej Izbie Przyjęć i w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1 i al. Focha 33

Znak sprawy:K/5/2019/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centralnej Izbie Przyjęć i w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1 i al. Focha 33
Data ogłoszenia:2019-03-19
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2019-03-26 godz: 7;30
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2019-03-29
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/4/2019/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/4/2019/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2019-02-20
Wartość:
Termin składania ofert:2019-02-27 godz: 08:00
Tryb postepowania:konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2019-02-27
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/3/2019/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS USG wykonywane w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Znak sprawy:K/3/2019/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS USG wykonywane w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
Data ogłoszenia:2019-02-19
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2019-02-26 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2019-02-28
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/2/2019/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/2/2019/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2019-02-11
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2019-02-18 godz: 7.30
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2019-02-18
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/1/2019/SOO - Konkurs na udzielanie płatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii oraz ortopedii i traumatologii w Oddziale Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/1/2019/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie płatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii oraz ortopedii i traumatologii w Oddziale Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2019-02-04
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2019-02-11 godz: 08:30
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2019-02-14
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/41/2018/SOK - Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie neurochirurgii, ortopedii i traumatologii w Oddziale Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Znak sprawy:K/41/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie neurochirurgii, ortopedii i traumatologii w Oddziale Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
Data ogłoszenia:2018-11-29
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-12-06 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-12-06
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/40/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1

Znak sprawy:K/40/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1
Data ogłoszenia:2018-10-30
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-11-06 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-11-06
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/39/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/39/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-10-29
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-11-05 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-12-06
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/38/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii, ortopedii i traumatologii w Oddziale Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/38/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii, ortopedii i traumatologii w Oddziale Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-10-29
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-11-05 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-12-06
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikZP28/2018 - Dostawa zestawu endoskopowego

Znak sprawy:ZP28/2018
Nazwa postępowania:Dostawa zestawu endoskopowego
Data ogłoszenia:2018-10-17
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-10-31 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-11-05
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK/37/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/37/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-10-12
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-10-19 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-10-26
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikZP/31/2018 - Realizacja I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 – Działanie 12.1.2 RPO.”

Znak sprawy:ZP/31/2018
Nazwa postępowania:Realizacja I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 – Działanie 12.1.2 RPO.”
Data ogłoszenia:2018-10-10
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-11-07 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-11-13
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/27/2018 - Usługę sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/27/2018
Nazwa postępowania:Usługę sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-09-27
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-10-05 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-10-17
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/23/2018 - Dostawy mleka i produktów mlecznych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/23/2018
Nazwa postępowania:Dostawy mleka i produktów mlecznych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-09-26
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-10-04 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-10-09
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikZP/26/2018 - Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/26/2018
Nazwa postępowania:Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-09-18
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-09-28 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-09-28
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/20/2018 - Realizacja I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 – Działanie 12.1.2 RPO.”

Znak sprawy:ZP/20/2018
Nazwa postępowania:Realizacja I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 – Działanie 12.1.2 RPO.”
Data ogłoszenia:2018-09-13
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-10-03 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-10-04
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/22/2018 - Dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/22/2018
Nazwa postępowania:Dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-09-10
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-09-19 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-09-27
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikZP/25/2018 - Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/25/2018
Nazwa postępowania:Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-09-07
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-09-17 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-09-18
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

Plan zamówień publicznych na rok 2019
Plan zamówień publicznych na rok 2018
Plan zamówień publicznych na rok 2017