Zamówiena Publiczne


noweK/7/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu USG dla pacjentów hospitalizowanych wykonywane w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/7/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu USG dla pacjentów hospitalizowanych wykonywane w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-02-19
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-02-26 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

noweK/6/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS USG wykonywane w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/6/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS USG wykonywane w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-02-19
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-02-26 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

noweK/5/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/5/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2018-02-16
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-02-23 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

noweZP/3/2018 - Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków odkażających do rąk do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/3/2018
Nazwa postępowania:Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków odkażających do rąk do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-02-15
Wartość:powyżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-03-06 godz: 10:30
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK/4/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu badań USG stawów dla pacjentów poradniwykonywanych w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/4/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu badań USG stawów dla pacjentów poradniwykonywanych w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-02-07
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-02-13 godz: 08:30
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-02-13
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/3/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu badań USG stawów płatne wykonywanych w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/3/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu badań USG stawów płatne wykonywanych w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-02-06
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-02-13 godz: 08:30
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-02-13
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/2/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Leczenia Bólu w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/2/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Leczenia Bólu w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2018-01-30
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-02-06 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-02-06
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/1/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/1/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-01-29
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-02-05 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-02-05
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

noweZP/1/2018 - Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych – 3 pakiety do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/1/2018
Nazwa postępowania:Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych – 3 pakiety do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-01-24
Wartość:powyżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-03-06 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/27/2017 - Ochrona osób i mienia w obiektach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/27/2017
Nazwa postępowania:Ochrona osób i mienia w obiektach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-01-10
Wartość:poniżej 750 tys. euro
Termin składania ofert:2018-01-18 godz: 11:00
Tryb postepowania:zamówienie społeczne
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-01-24
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/28/2017 - Dostawa rękawiczek dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/28/2017
Nazwa postępowania:Dostawa rękawiczek dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-01-08
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-01-22 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-01-24
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikZP/26/2017 - Dostawa produktów leczniczych w tym leków biologicznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/26/2017
Nazwa postępowania:Dostawa produktów leczniczych w tym leków biologicznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2017-12-19
Wartość:poniżej 209 tys. euro
Termin składania ofert:2018-01-03 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-01-10
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

nowe - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BIUROWEJ

Znak sprawy:
Nazwa postępowania:OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BIUROWEJ
Data ogłoszenia:2017-12-11
Wartość:
Termin składania ofert:2017-12-18 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg ofertowy
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

noweK/10/2017/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na dyżurach w Oddziale Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1

Znak sprawy:K/10/2017/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na dyżurach w Oddziale Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1
Data ogłoszenia:2017-12-08
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2017-12-15 godz: 08:30
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikZP/24/2017 - Dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków odkażających do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/24/2017
Nazwa postępowania:Dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków odkażających do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2017-12-06
Wartość:powyżej 209 tys. euro
Termin składania ofert:2018-01-16 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-02-12
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikZP/25/2017 - Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników przewoźnych, tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli, ciekłego azotu medycznego z dzierżawą zbiorników, podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli

Znak sprawy:ZP/25/2017
Nazwa postępowania:Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników przewoźnych, tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli, ciekłego azotu medycznego z dzierżawą zbiorników, podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli
Data ogłoszenia:2017-11-27
Wartość:poniżej 209 tys. euro
Termin składania ofert:2017-12-06 godz: 10:00
Tryb postepowania:nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2017-12-08
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikZP/21/2017 - Dostawy produktów leczniczych - biologicznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/21/2017
Nazwa postępowania:Dostawy produktów leczniczych - biologicznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2017-09-28
Wartość:powyżej 209 tys. euro
Termin składania ofert:2017-11-06 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2017-11-17
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

noweP R Z E T A R G O F E R T O W Y na najem powierzchni znajdującej się w budynku Szpitala im. J. Dietla w Krakowie, przy al. Focha 33, w celu prowadzenia bufetu gastronomicznego o powierzchni użytkowej 45,9 m2 wraz z ciągami komunikacyjnymi o powierzchni 20 m2 w terminach ustalonych z Organizatorem przetargu od dnia 2.10.2017 r. na okres 3 lat -

Znak sprawy:P R Z E T A R G O F E R T O W Y na najem powierzchni znajdującej się w budynku Szpitala im. J. Dietla w Krakowie, przy al. Focha 33, w celu prowadzenia bufetu gastronomicznego o powierzchni użytkowej 45,9 m2 wraz z ciągami komunikacyjnymi o powierzchni 20 m2 w terminach ustalonych z Organizatorem przetargu od dnia 2.10.2017 r. na okres 3 lat
Nazwa postępowania:
Data ogłoszenia:2017-09-12
Wartość:
Termin składania ofert:2017-09-26 godz: 09:00
Tryb postepowania:przetarg ofertowy
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK/9/2017/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na dyżurach w Oddziale Reumatologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/9/2017/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na dyżurach w Oddziale Reumatologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2017-11-22
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2017-11-29 godz: 08:30
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2017-11-30
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikZP/22/2017 - Usługę pralniczą dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/22/2017
Nazwa postępowania:Usługę pralniczą dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2017-11-02
Wartość:poniżej 209 tys. euro
Termin składania ofert:2017-11-14 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2017-11-22
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/23/2017 - Dostawa śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego z ramieniem C

Znak sprawy:ZP/23/2017
Nazwa postępowania:Dostawa śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego z ramieniem C
Data ogłoszenia:2017-10-27
Wartość:poniżej 209 tys. euro
Termin składania ofert:2017-11-06 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2017-11-07
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK/8/2017/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/8/2017/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2017-10-23
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2017-10-30 godz: 09:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2017-10-30
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikZP/18/2017 - Dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/18/2017
Nazwa postępowania:Dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2017-10-05
Wartość:poniżej 209 tys. euro
Termin składania ofert:2017-10-13 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2017-10-19
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/19/2017 - Dostawy mleka i produktów mlecznych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/19/2017
Nazwa postępowania:Dostawy mleka i produktów mlecznych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2017-10-04
Wartość:poniżej 209 tys. euro
Termin składania ofert:2017-10-12 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2017-10-19
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/20/2017 - Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/20/2017
Nazwa postępowania:Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2017-09-29
Wartość:poniżej 209 ty. euro
Termin składania ofert:2017-10-12 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2017-10-12
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynik - KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez lekarzy i pielęgniarki zabezpieczające funkcje i zadania Szpitala w Krakowie al. Focha 33 zgodnie z wymaganiami RMZ i NFZ w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy na okres X.2017 r - IX.2020 r.

Znak sprawy:
Nazwa postępowania:KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez lekarzy i pielęgniarki zabezpieczające funkcje i zadania Szpitala w Krakowie al. Focha 33 zgodnie z wymaganiami RMZ i NFZ w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy na okres X.2017 r - IX.2020 r.
Data ogłoszenia:2017-09-19
Wartość:
Termin składania ofert:2017-09-22 godz: 10:30
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2017-09-26
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/17/2017 - Usługa sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/17/2017
Nazwa postępowania:Usługa sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2017-08-08
Wartość:poniżej 209 ty. euro
Termin składania ofert:2017-08-17 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2017-08-18
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK/2/2017/SOK/ZP - Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na: wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań analitycznych laboratoryjnych

Znak sprawy:K/2/2017/SOK/ZP
Nazwa postępowania:Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na: wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań analitycznych laboratoryjnych
Data ogłoszenia:2017-08-04
Wartość:
Termin składania ofert:2017-08-17 godz: 10:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2017-08-28
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

nowe - P R Z E T A R G O F E R T O W Y na najem powierzchni znajdującej się w budynku Szpitala im. J. Dietla w Krakowie, przy al. Focha 33, w celu prowadzenia bufetu gastronomicznego o powierzchni użytkowej 45,9 m2 wraz z ciągami komunikacyjnymi

Znak sprawy:
Nazwa postępowania:P R Z E T A R G O F E R T O W Y na najem powierzchni znajdującej się w budynku Szpitala im. J. Dietla w Krakowie, przy al. Focha 33, w celu prowadzenia bufetu gastronomicznego o powierzchni użytkowej 45,9 m2 wraz z ciągami komunikacyjnymi
Data ogłoszenia:2017-08-02
Wartość:
Termin składania ofert:2017-08-16 godz: 09:00
Tryb postepowania:przetarg ofertowy
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

nowe2/2017 - Zakup energii elektrycznej dla grupy podmiotów leczniczych,

Znak sprawy:2/2017
Nazwa postępowania:Zakup energii elektrycznej dla grupy podmiotów leczniczych,
Data ogłoszenia:
Wartość:
Termin składania ofert: godz:
Tryb postepowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/16/2017 - Usługa sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie Al. Focha 33 i ul. Skarbowej 1.

Znak sprawy:ZP/16/2017
Nazwa postępowania:Usługa sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie Al. Focha 33 i ul. Skarbowej 1.
Data ogłoszenia:2017-07-07
Wartość:poniżej 209tys.euro
Termin składania ofert:2017-07-17 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2017-07-24
Wyniki:

Wprowadził: Marian Schab
DRUKUJ

wynikZP/15/2017 - Dostawa ambulansu sanitarnego A2 9-cio osobowego ( z kierowcą ) w tym do przewozu osoby na noszach.

Znak sprawy:ZP/15/2017
Nazwa postępowania:Dostawa ambulansu sanitarnego A2 9-cio osobowego ( z kierowcą ) w tym do przewozu osoby na noszach.
Data ogłoszenia:2017-06-28
Wartość:poniżej 209tys.euro
Termin składania ofert:2017-07-06 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2017-07-11
Wyniki:

Wprowadził: Marian Schab
DRUKUJ

wynikZP/13/2017 - Dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań immunologicznych

Znak sprawy:ZP/13/2017
Nazwa postępowania:Dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań immunologicznych
Data ogłoszenia:2017-06-21
Wartość:powyżej 209 tys. euro
Termin składania ofert:2017-08-04 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2017-08-07
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/14/2017 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów biochemicznych i elementów upostaciowanych w moczu na okres trzech lat

Znak sprawy:ZP/14/2017
Nazwa postępowania:Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów biochemicznych i elementów upostaciowanych w moczu na okres trzech lat
Data ogłoszenia:2017-06-21
Wartość:poniżej 209 ty. euro
Termin składania ofert:2017-07-04 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2017-07-04
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

nowe - P R Z E T A R G O F E R T O W Y na najem powierzchni znajdującej się w budynku Szpitala im. J. Dietla w Krakowie, przy al. Focha 33, w celu prowadzenia bufetu gastronomicznego

Znak sprawy:
Nazwa postępowania:P R Z E T A R G O F E R T O W Y na najem powierzchni znajdującej się w budynku Szpitala im. J. Dietla w Krakowie, przy al. Focha 33, w celu prowadzenia bufetu gastronomicznego
Data ogłoszenia:2017-06-21
Wartość:
Termin składania ofert:2017-07-12 godz: 09:00
Tryb postepowania:przetarg ofertowy
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK/7/2017/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centralnej Izbie Przyjęć i w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1 i al. Focha 33

Znak sprawy:K/7/2017/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centralnej Izbie Przyjęć i w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1 i al. Focha 33
Data ogłoszenia:2017-06-20
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2017-06-27 godz: 09:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2017-06-27
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikZP/12/2017 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania elektroforezy białek krwi oraz HbA1c na okres trzech lat

Znak sprawy:ZP/12/2017
Nazwa postępowania:Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania elektroforezy białek krwi oraz HbA1c na okres trzech lat
Data ogłoszenia:2017-06-20
Wartość:poniżej 209 ty. euro
Termin składania ofert:2017-06-28 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2017-06-28
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK/6/2017/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4

Znak sprawy:K/6/2017/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4
Data ogłoszenia:2017-06-20
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2017-06-27 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2017-06-27
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

Plan zamówień publicznych na rok 2018
Plan zamówień publicznych na rok 2017