Zamówienia Publiczne


nowe - „Wstępne konsultacje rynkowe w zakresie Projektu pt. „Zakup nowego oprogramowania dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie”

Znak sprawy:
Nazwa postępowania:„Wstępne konsultacje rynkowe w zakresie Projektu pt. „Zakup nowego oprogramowania dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie”
Data ogłoszenia:2021-09-09
Wartość:
Termin składania ofert:2021-09-21 godz:
Tryb postepowania:Wstępne konsultacje rynkowe
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

noweK/18/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Batorego 3

Znak sprawy:K/18/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Batorego 3
Data ogłoszenia:2021-08-16
Wartość:
Termin składania ofert:2021-08-23 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

nowe - Przetarg ofertowy na najem powierzchni w celu prowadzenia mobilnych punktów sprzedaży artykułów spożywczych

Znak sprawy:
Nazwa postępowania:Przetarg ofertowy na najem powierzchni w celu prowadzenia mobilnych punktów sprzedaży artykułów spożywczych
Data ogłoszenia:2021-07-20
Wartość:
Termin składania ofert:2021-07-20 godz: 09:30
Tryb postepowania:przetarg ofertowy
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

nowe - Przetarg ofertowy na najem powierzchni w celu prowadzenia punktu (automatycznego sklepu) sprzedaży artykułów spożywczych, kosmetyków i chemii gospodarczej

Znak sprawy:
Nazwa postępowania:Przetarg ofertowy na najem powierzchni w celu prowadzenia punktu (automatycznego sklepu) sprzedaży artykułów spożywczych, kosmetyków i chemii gospodarczej
Data ogłoszenia:2021-07-13
Wartość:
Termin składania ofert:2021-07-20 godz: 09:30
Tryb postepowania:przetarg ofertowy
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK/17/2021/SOO - Konkurs ofert na świadczenia medyczne polegające na wykonywaniu świadczeń pielęgniarki instrumentariuszki na bloku operacyjnym w Oddziale Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/17/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs ofert na świadczenia medyczne polegające na wykonywaniu świadczeń pielęgniarki instrumentariuszki na bloku operacyjnym w Oddziale Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2021-07-22
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-07-29 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-07-29
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/16/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/16/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2021-07-21
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-07-28 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-07-28
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/15/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/15/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2021-07-19
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-07-26 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-07-26
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/14/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/14/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2021-07-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-07-09 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-07-12
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/13/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4.

Znak sprawy:K/13/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4.
Data ogłoszenia:2021-06-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-06-09 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-06-09
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikSZP/3/2021 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparató w do oznaczania parametrów krzepnięcia krwi

Znak sprawy:SZP/3/2021
Nazwa postępowania:Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparató w do oznaczania parametrów krzepnięcia krwi
Data ogłoszenia:2021-05-06
Wartość:poniżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2021-05-14 godz: 10:00
Tryb postepowania:trybie podstawowym bez negocjacji
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/454406
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-05-17
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikSZP/2/2021 - Dostawa leków w tym leku biologicznego.

Znak sprawy:SZP/2/2021
Nazwa postępowania:Dostawa leków w tym leku biologicznego.
Data ogłoszenia:2021-04-30
Wartość:poniżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2021-05-10 godz: 11:00
Tryb postepowania:Tryb podstawowy bez negocjacji
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/451970
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-05-12
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikSZP/1/2021 - Dostawa systemu próżniowego do pobierania materiału do badań wraz z dzierżawą czytnika OB

Znak sprawy:SZP/1/2021
Nazwa postępowania:Dostawa systemu próżniowego do pobierania materiału do badań wraz z dzierżawą czytnika OB
Data ogłoszenia:2021-04-28
Wartość:poniżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2021-05-06 godz: 11:00
Tryb postepowania:tryb podstawowy bez negocjacji
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/450569
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-05-13
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/12/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Chirurgiczno - Ortopedycznej i Poradni Ortopedycznej Płatnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/12/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Chirurgiczno - Ortopedycznej i Poradni Ortopedycznej Płatnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 09:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/11/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Endokrynologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/11/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Endokrynologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 09:30
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/10/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Hematologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/10/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Hematologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/9/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Immunologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4.

Znak sprawy:K/9/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Immunologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4.
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/8/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4

Znak sprawy:K/8/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 09:30
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/7/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Leczenia Bólu Szpitala Specjalistycznego im. J.Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/7/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Leczenia Bólu Szpitala Specjalistycznego im. J.Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 10:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/6/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Neurochirurgicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Znak sprawy:K/6/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Neurochirurgicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 08:30
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/5/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Neurologicznej Szpitala Specjal im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/5/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Neurologicznej Szpitala Specjal im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 09:30
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/4/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/4/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/3/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/3/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/2/2021/SOO - Konkursu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Batorego 3

Znak sprawy:K/2/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkursu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Batorego 3
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/1/2021/SOO - Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Znak sprawy:K/1/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
Data ogłoszenia:2021-01-20
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-01-27 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-01-29
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

VI korekta planu zamówień na 2021


V korekta planu zamówień na 2021


IV korekta planu zamówień na 2021


III korekta planu zamówień na 2021


II korekta planu zamówień na 2021


I korekta planu zamówień na 20121


Plan zamówień na 2021 r.


Plan zamówień publicznych na rok 2020
Plan zamówień publicznych na rok 2019
Plan zamówień publicznych na rok 2018
Plan zamówień publicznych na rok 2017
Wykaz dostawców/wykonawców

Wykaz nr 1

Wykaz nr 2

Wykaz nr 3

Wykaz nr 4

Wykaz nr 5