Zamówienia Publiczne


wynikSZP/16/2022 - Dostawa wyrobów medycznych i opatrunków

Znak sprawy:SZP/16/2022
Nazwa postępowania:Dostawa wyrobów medycznych i opatrunków
Data ogłoszenia:2022-06-24
Wartość:
Termin składania ofert: godz:
Tryb postepowania:
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/630678
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-07-19
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikSZP/14/2022 - Dostawa implantów ortopedycznych i neurochirurgicznych

Znak sprawy:SZP/14/2022
Nazwa postępowania:Dostawa implantów ortopedycznych i neurochirurgicznych
Data ogłoszenia:2022-06-07
Wartość:
Termin składania ofert:2022-06-15 godz: 09:00
Tryb postepowania:
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/623401
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-06-30
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikSZP/12/2022 - Dostawa odczynnikó w wraz z dzierżawą aparatu do oznaczenia parametrów krytycznych – gazometria z oksymetrią

Znak sprawy:SZP/12/2022
Nazwa postępowania:Dostawa odczynnikó w wraz z dzierżawą aparatu do oznaczenia parametrów krytycznych – gazometria z oksymetrią
Data ogłoszenia:2022-06-03
Wartość:
Termin składania ofert:2022-06-13 godz: 09:00
Tryb postepowania:trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/622494
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-06-13
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/5/2022/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1

Znak sprawy:K/5/2022/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1
Data ogłoszenia:2022-06-01
Wartość:
Termin składania ofert:2022-06-08 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-06-10
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikSZP/13/2022 - Dostawa drobnych akcesoriów eksploatacyjnych do: znieczularki, diatermii, ssaków medycznych, akcesoriów do gastroskopów i kolonoskopów

Znak sprawy:SZP/13/2022
Nazwa postępowania:Dostawa drobnych akcesoriów eksploatacyjnych do: znieczularki, diatermii, ssaków medycznych, akcesoriów do gastroskopów i kolonoskopów
Data ogłoszenia:2022-05-24
Wartość:
Termin składania ofert: godz:
Tryb postepowania:Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/616354
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-06-13
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK/4/2022/SOO - Konkurs ofert na świadczenia medyczne polegające na wykonywaniu świadczeń pielęgniarki w Oddziale Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Znak sprawy:K/4/2022/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs ofert na świadczenia medyczne polegające na wykonywaniu świadczeń pielęgniarki w Oddziale Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
Data ogłoszenia:
Wartość:
Termin składania ofert:2022-05-26 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-05-27
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/3/2022/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centralnej Izbie Przyjęć i w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1 i al. Focha 33

Znak sprawy:K/3/2022/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centralnej Izbie Przyjęć i w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1 i al. Focha 33
Data ogłoszenia:2022-05-16
Wartość:
Termin składania ofert:2022-05-23 godz: 12:00
Tryb postepowania:
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-05-24
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikSZP/11/2022 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów immunochemicznych

Znak sprawy:SZP/11/2022
Nazwa postępowania:Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów immunochemicznych
Data ogłoszenia:2022-04-08
Wartość:powyżej 215 tys. euro
Termin składania ofert: godz:
Tryb postepowania:
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-05-20
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikSZP/11/2022 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów immunochemicznych

Znak sprawy:SZP/11/2022
Nazwa postępowania:Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów immunochemicznych
Data ogłoszenia:2022-04-08
Wartość:powyżej 215 tys. euro
Termin składania ofert:2022-05-11 godz: 09:00
Tryb postepowania:Przetarg nieograniczony
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/595567
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-05-20
Wyniki:

Wprowadził: Paweł Kosek
DRUKUJ

wynikSZP/5/2022 - Usługa prania i dezynfekcji dla Szpitala

Znak sprawy:SZP/5/2022
Nazwa postępowania:Usługa prania i dezynfekcji dla Szpitala
Data ogłoszenia:2022-04-04
Wartość:powyżej 215 tys. euro
Termin składania ofert: godz:
Tryb postepowania:Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/594264
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-04-25
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikSZP/10/2022 - Zakup opatrunków, wyrobów medycznych i kosmetyków

Znak sprawy:SZP/10/2022
Nazwa postępowania:Zakup opatrunków, wyrobów medycznych i kosmetyków
Data ogłoszenia:2022-03-30
Wartość:powyżej 215 tys. euro
Termin składania ofert:2022-05-12 godz: 09:00
Tryb postepowania:Przetarg nieograniczony
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/591298
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-06-21
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikSZP/8/20222 - Zakup produktów leczniczych

Znak sprawy:SZP/8/20222
Nazwa postępowania:Zakup produktów leczniczych
Data ogłoszenia:2022-03-21
Wartość:
Termin składania ofert:2022-03-29 godz: 09:00
Tryb postepowania:Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/588600
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-04-12
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/2/2022/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu USG wykonywane w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/2/2022/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu USG wykonywane w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2022-03-11
Wartość:
Termin składania ofert:2022-03-21 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-03-18
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/6/SOO/2022/SZP - Konkurs na świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników projektu Dom Seniora Św. Eliasza

Znak sprawy:K/6/SOO/2022/SZP
Nazwa postępowania:Konkurs na świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników projektu Dom Seniora Św. Eliasza
Data ogłoszenia:2022-02-28
Wartość:
Termin składania ofert:2022-03-08 godz: 08:00
Tryb postepowania:
Link do postępowania:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/95791
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-03-08
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/5/SOO/2022/SZP - Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań analitycznych laboratoryjnych

Znak sprawy:K/5/SOO/2022/SZP
Nazwa postępowania:Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań analitycznych laboratoryjnych
Data ogłoszenia:2022-02-18
Wartość:
Termin składania ofert: godz:
Tryb postepowania:
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/575791
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-03-04
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikSZP/6/2022 - Dostawy gazów medycznych do szpitala (II)

Znak sprawy:SZP/6/2022
Nazwa postępowania:Dostawy gazów medycznych do szpitala (II)
Data ogłoszenia:2022-02-02
Wartość:
Termin składania ofert: godz:
Tryb postepowania:Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/568429
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-02-14
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK 4/SOO/2021/SZP - Świadczenie usług fizjoterapii na rzecz uczestników projektu Dom Seniora Św. Eliasza.

Znak sprawy:K 4/SOO/2021/SZP
Nazwa postępowania:Świadczenie usług fizjoterapii na rzecz uczestników projektu Dom Seniora Św. Eliasza.
Data ogłoszenia:2022-01-25
Wartość:
Termin składania ofert:2022-02-02 godz:
Tryb postepowania:
Link do postępowania:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/89798
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-02-21
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/2/SOO/2022/SZP - Świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników projektu Dom Seniora Św. Eliasza

Znak sprawy:K/2/SOO/2022/SZP
Nazwa postępowania:Świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników projektu Dom Seniora Św. Eliasza
Data ogłoszenia:2022-01-25
Wartość:
Termin składania ofert:2022-02-02 godz:
Tryb postepowania:
Link do postępowania:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/89776
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-02-21
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/3/SOO/2022/SZP - Świadczenie usług pielęgniarskich na rzecz uczestników projektu Dom Seniora Św. Eliasza

Znak sprawy:K/3/SOO/2022/SZP
Nazwa postępowania:Świadczenie usług pielęgniarskich na rzecz uczestników projektu Dom Seniora Św. Eliasza
Data ogłoszenia:2022-01-24
Wartość:
Termin składania ofert:2022-02-01 godz:
Tryb postepowania:
Link do postępowania:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod numerem 2022-3644-89581
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-02-03
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikSZP/4/2022 - Zakup i dostawa rękawic jednorazowych niejałowych

Znak sprawy:SZP/4/2022
Nazwa postępowania:Zakup i dostawa rękawic jednorazowych niejałowych
Data ogłoszenia:2022-01-21
Wartość:poniżej 215 tys. euro
Termin składania ofert:2022-02-09 godz: 12:00
Tryb postepowania:Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/564751
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-04-29
Wyniki:

Wprowadził: Paweł Kosek
DRUKUJ

XIX korekta palnu zamówień na 2022


XVIII korekta planu zamówień na 2022


XVII korekta planu zamówień na 2022


XVI korekta planu zamówień na 2022


XV korekta planu zamówień na 2022


XIV korekta planu zamówień na 2022


XIII korekta planu zamówień na 2022


XII korekta planu zamówień na 2022


XI korekta planu zamówień na 2022


X korekta planu zamówień na 2022


IX korekta planu zamównień na 2022


VIII korekta planu zamówień na 2022


VII korekta planu zamówień na 2022


VI korekta planu zamówień na 2022


V korekta planu zamówień na 2022


IV korekta planu zamówień na 2022


III korekta planu zamówień na 2022


II korekta planu zamówień na 2022


I korekta planu zamówień na 2022


Plan zamówień na 2022 r.


XIII korekta planu zamówień na 2021


XII korekta planu zamówień na 2021


XI korekta planu zamówień na 2021


X korekta planu zamówień na 2021


IX korekta planu zamówień na 2021


VIII korekta planu zamówień na 2021


VII korekta planu zamówień na 2021


VI korekta planu zamówień na 2021


V korekta planu zamówień na 2021


IV korekta planu zamówień na 2021


III korekta planu zamówień na 2021


II korekta planu zamówień na 2021


I korekta planu zamówień na 20121


Plan zamówień na 2021 r.


Plan zamówień publicznych na rok 2020
Plan zamówień publicznych na rok 2019
Plan zamówień publicznych na rok 2018
Plan zamówień publicznych na rok 2017
Wykaz dostawców/wykonawców

Wykaz nr 1

Wykaz nr 2

Wykaz nr 3

Wykaz nr 4

Wykaz nr 5