Zamówienia Publiczne


noweZP/26/2018 - Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/26/2018
Nazwa postępowania:Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-09-18
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-09-28 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

noweZP/20/2018 - Realizacja I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 – Działanie 12.1.2 RPO.”

Znak sprawy:ZP/20/2018
Nazwa postępowania:Realizacja I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 – Działanie 12.1.2 RPO.”
Data ogłoszenia:2018-09-13
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-09-28 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

noweZP/22/2018 - Dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/22/2018
Nazwa postępowania:Dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-09-10
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-09-19 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikZP/25/2018 - Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/25/2018
Nazwa postępowania:Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-09-07
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-09-17 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-09-18
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

noweZP/16/2018 - Nadzór Inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowej 4 – Działanie 12.1.2 RPO.

Znak sprawy:ZP/16/2018
Nazwa postępowania:Nadzór Inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowej 4 – Działanie 12.1.2 RPO.
Data ogłoszenia:2018-09-06
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-09-18 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/24/2018 - Usługa sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/24/2018
Nazwa postępowania:Usługa sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-09-04
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-09-14 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-09-21
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

nowe73/2018/N/KRAKÓW - Usluga ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie

Znak sprawy:73/2018/N/KRAKÓW
Nazwa postępowania:Usluga ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-08-17
Wartość:powyżej 221 ty. euro
Termin składania ofert:2018-09-19 godz: 12:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

nowe - Obsługa serwisowa tomografu komputerowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:
Nazwa postępowania:Obsługa serwisowa tomografu komputerowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-06-22
Wartość:
Termin składania ofert:2018-06-28 godz:
Tryb postepowania:przetarg ofertowy
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK/36/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/36/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-08-13
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-08-20 godz: 08:30
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-08-30
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikZP/21/2018 - Usługa sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/21/2018
Nazwa postępowania:Usługa sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-08-08
Wartość:poniżej 221 ty. euro
Termin składania ofert:2018-08-17 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-08-27
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/35/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu badań USG odpłatnych wykonywanych w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/35/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu badań USG odpłatnych wykonywanych w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-07-24
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-07-31 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-07-31
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/34/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS USG wykonywane w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Znak sprawy:K/34/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS USG wykonywane w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
Data ogłoszenia:2018-07-24
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-07-31 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-07-31
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikZP/19/2018 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do oznaczania parametrów morfologii krwi na okres 3 lat

Znak sprawy:ZP/19/2018
Nazwa postępowania:Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do oznaczania parametrów morfologii krwi na okres 3 lat
Data ogłoszenia:2018-07-19
Wartość:poniżej 221 ty. euro
Termin składania ofert:2018-08-03 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-08-03
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK/33/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centralnej Izbie Przyjęć i w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1

Znak sprawy:K/33/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centralnej Izbie Przyjęć i w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1
Data ogłoszenia:2018-07-18
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-07-25 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-07-30
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikZP/10/2018 - Usługa wykonania oprogramowania do zarządzania Archiwum Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Znak sprawy:ZP/10/2018
Nazwa postępowania:Usługa wykonania oprogramowania do zarządzania Archiwum Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
Data ogłoszenia:2018-07-17
Wartość:poniżej 221 ty. euro
Termin składania ofert:2018-07-30 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-08-23
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK/32/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/32/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-07-16
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-07-23 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-07-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/31/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w CIP i Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/31/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w CIP i Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-07-06
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-07-13 godz: 08:30
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-07-13
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikZP/18/2018 - Dostawa energii elektrycznej

Znak sprawy:ZP/18/2018
Nazwa postępowania:Dostawa energii elektrycznej
Data ogłoszenia:2018-07-03
Wartość:poniżej 221 euro
Termin składania ofert:2018-07-11 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-07-16
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikZP/15/2018 - Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/15/2018
Nazwa postępowania:Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-07-03
Wartość:poniżej 221 ty. euro
Termin składania ofert:2018-07-12 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-07-25
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK/30/2018/SOK - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medyczych z zakresu baań rezonansu magnetycznego wraz z opisem badania wykonywane w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala przy al. Focha 33 w Krakowie na okres VII.2018 - XII.2020

Znak sprawy:K/30/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medyczych z zakresu baań rezonansu magnetycznego wraz z opisem badania wykonywane w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala przy al. Focha 33 w Krakowie na okres VII.2018 - XII.2020
Data ogłoszenia:2018-06-20
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-06-27 godz: 12:00
Tryb postepowania:konkurs ofert
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-06-29
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/17/2018 - Dostawa drobnych akcesoriów medycznych różnego typu, artykułów rehabilitacyjnych oraz płynów do obsługi myjek medycznych

Znak sprawy:ZP/17/2018
Nazwa postępowania:Dostawa drobnych akcesoriów medycznych różnego typu, artykułów rehabilitacyjnych oraz płynów do obsługi myjek medycznych
Data ogłoszenia:2018-06-15
Wartość:poniżej 221 euro
Termin składania ofert:2018-06-25 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-06-26
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikZP/11/2018 - Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/11/2018
Nazwa postępowania:Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-06-14
Wartość:poniżej 221 euro
Termin składania ofert:2018-06-22 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-06-25
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikZP/14/2018 - Dostawa systemu próżniowego do pobierania materiału do badań wraz z dzierżawą czytnika OB na okres 3 lat

Znak sprawy:ZP/14/2018
Nazwa postępowania:Dostawa systemu próżniowego do pobierania materiału do badań wraz z dzierżawą czytnika OB na okres 3 lat
Data ogłoszenia:2018-05-30
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-06-07 godz: 10:15
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-06-11
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikZP/12/2018 - Dostawa drobnych akcesoriów medycznych różnego typu, artykułów rehabilitacyjnych, akcesoriów eksploatacyjnych do znieczularki, diatermii, ssaków medycznych oraz płynów do obsługi myjek medycznych.

Znak sprawy:ZP/12/2018
Nazwa postępowania:Dostawa drobnych akcesoriów medycznych różnego typu, artykułów rehabilitacyjnych, akcesoriów eksploatacyjnych do znieczularki, diatermii, ssaków medycznych oraz płynów do obsługi myjek medycznych.
Data ogłoszenia:2018-05-29
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-06-07 godz: 10:45
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-06-14
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/29/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Rehabilitacyjnej i/lub ORD Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33/ ul. Skarbowa 1

Znak sprawy:K/29/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Rehabilitacyjnej i/lub ORD Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33/ ul. Skarbowa 1
Data ogłoszenia:2018-05-23
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-05-30 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-06-30
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikZP/13/2018 - Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użycia w postaci wyrobów medycznych do pielęgnacji pacjentów, ubrań medycznych, prześcieradeł, podkładów, zestawów pościeli i itp.

Znak sprawy:ZP/13/2018
Nazwa postępowania:Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użycia w postaci wyrobów medycznych do pielęgnacji pacjentów, ubrań medycznych, prześcieradeł, podkładów, zestawów pościeli i itp.
Data ogłoszenia:2018-05-18
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-06-04 godz: 10:15
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-06-13
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/28/2018/SOK - Knkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na dyżurach w Oddziale Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1

Znak sprawy:K/28/2018/SOK
Nazwa postępowania:Knkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na dyżurach w Oddziale Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1
Data ogłoszenia:2018-05-15
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-05-22 godz: 08:30
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-05-25
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/27/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę instrumentariuszkę na bloku operacyjnym w Oddziale Ortopedii „na wezwanie” Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/27/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę instrumentariuszkę na bloku operacyjnym w Oddziale Ortopedii „na wezwanie” Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-05-14
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-05-21 godz: 09:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-05-25
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

Plan zamówień publicznych na rok 2018
Plan zamówień publicznych na rok 2017