Zamówienia Publiczne


noweK/23/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Neurochirurgicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Znak sprawy:K/23/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Neurochirurgicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
Data ogłoszenia:2018-04-18
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-04-25 godz: 09:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

noweK/22/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Neurologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/22/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Neurologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2018-04-18
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-04-25 godz: 10:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

noweK/21/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Immunologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Batorego 3

Znak sprawy:K/21/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Immunologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Batorego 3
Data ogłoszenia:2018-04-18
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-04-25 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

noweK/20/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Endokrynologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/20/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Endokrynologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2018-04-18
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-04-25 godz: 09:30
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

noweK/19/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Alergologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/19/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Alergologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2018-04-17
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-04-24 godz: 11:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

noweK/18/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Chirurgiczno - Ortopedycznej i Poradni Ortopedycznej Płatnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Znak sprawy:K/18/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Chirurgiczno - Ortopedycznej i Poradni Ortopedycznej Płatnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
Data ogłoszenia:2018-04-17
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-04-24 godz: 09:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

noweK/17/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Batorego 3

Znak sprawy:K/17/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Batorego 3
Data ogłoszenia:2018-04-17
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-04-24 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

noweZP/6/2018 - Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użycia w postaci wyrobów medycznych do pielęgnacji pacjentów, ubrań medycznych, prześcieradeł, podkładów, zestawów pościeli i itp.

Znak sprawy:ZP/6/2018
Nazwa postępowania:Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użycia w postaci wyrobów medycznych do pielęgnacji pacjentów, ubrań medycznych, prześcieradeł, podkładów, zestawów pościeli i itp.
Data ogłoszenia:2018-04-17
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-04-25 godz: 10:15
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

noweK/16/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/16/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2018-04-17
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-04-24 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

noweK/15/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS próby wysiłkowe serca wykonywane w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Znak sprawy:K/15/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS próby wysiłkowe serca wykonywane w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
Data ogłoszenia:2018-04-16
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-04-23 godz: 11:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

noweK/14/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4.

Znak sprawy:K/14/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4.
Data ogłoszenia:2018-04-16
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-04-23 godz: 09:30
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

noweK/13/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Geriatrycznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4.

Znak sprawy:K/13/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Geriatrycznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4.
Data ogłoszenia:2018-04-16
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-04-23 godz: 10:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

noweZP/7/2018 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów do oznaczenia parametrów krzepnięcia krwi na okres 3 lat

Znak sprawy:ZP/7/2018
Nazwa postępowania:Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów do oznaczenia parametrów krzepnięcia krwi na okres 3 lat
Data ogłoszenia:2018-04-13
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-04-24 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

noweK/12/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Hematologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33.

Znak sprawy:K/12/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Hematologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33.
Data ogłoszenia:2018-04-13
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-04-20 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

noweK/11/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Gastroenterologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33.

Znak sprawy:K/11/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Gastroenterologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33.
Data ogłoszenia:2018-04-12
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-04-19 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

noweK/10/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Leczenia Bólu Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/10/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Leczenia Bólu Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2018-04-11
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-04-18 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

noweK/9/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/9/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-04-06
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-04-13 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

noweZP/5/2018 - Dostawę wyrobów medycznych i innych produktów do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/5/2018
Nazwa postępowania:Dostawę wyrobów medycznych i innych produktów do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-04-03
Wartość:powyżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-05-08 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

noweZP/4/2018 - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Znak sprawy:ZP/4/2018
Nazwa postępowania:Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Data ogłoszenia:2018-03-29
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-04-16 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/8/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centralnej Izbie Przyjęć i w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1 i al. Focha 33

Znak sprawy:K/8/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centralnej Izbie Przyjęć i w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1 i al. Focha 33
Data ogłoszenia:2018-03-22
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-03-29 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-03-29
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

noweZP/2/2018 - Dostawa aparatu usg z kolorowym dopplerem

Znak sprawy:ZP/2/2018
Nazwa postępowania:Dostawa aparatu usg z kolorowym dopplerem
Data ogłoszenia:2018-02-20
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-03-01 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikZP/3/2018 - Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków odkażających do rąk do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/3/2018
Nazwa postępowania:Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków odkażających do rąk do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-02-15
Wartość:powyżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-03-06 godz: 10:30
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-03-15
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/1/2018 - Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych – 3 pakiety do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/1/2018
Nazwa postępowania:Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych – 3 pakiety do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-01-24
Wartość:powyżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-03-06 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-03-16
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

nowe - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BIUROWEJ

Znak sprawy:
Nazwa postępowania:OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BIUROWEJ
Data ogłoszenia:2017-12-11
Wartość:
Termin składania ofert:2017-12-18 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg ofertowy
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/7/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu USG dla pacjentów hospitalizowanych wykonywane w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/7/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu USG dla pacjentów hospitalizowanych wykonywane w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-02-19
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-02-26 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-02-26
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/6/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS USG wykonywane w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/6/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS USG wykonywane w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-02-19
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-02-26 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-02-26
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/5/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/5/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2018-02-16
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-02-23 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-02-23
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/4/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu badań USG stawów dla pacjentów poradniwykonywanych w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/4/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu badań USG stawów dla pacjentów poradniwykonywanych w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-02-07
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-02-13 godz: 08:30
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-02-13
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/3/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu badań USG stawów płatne wykonywanych w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/3/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu badań USG stawów płatne wykonywanych w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-02-06
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-02-13 godz: 08:30
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-02-13
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/2/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Leczenia Bólu w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/2/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Leczenia Bólu w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2018-01-30
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-02-06 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-02-06
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/1/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/1/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-01-29
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-02-05 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-02-05
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikZP/27/2017 - Ochrona osób i mienia w obiektach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/27/2017
Nazwa postępowania:Ochrona osób i mienia w obiektach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-01-10
Wartość:poniżej 750 tys. euro
Termin składania ofert:2018-01-18 godz: 11:00
Tryb postepowania:zamówienie społeczne
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-01-24
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/28/2017 - Dostawa rękawiczek dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/28/2017
Nazwa postępowania:Dostawa rękawiczek dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-01-08
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-01-22 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-01-24
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikZP/26/2017 - Dostawa produktów leczniczych w tym leków biologicznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/26/2017
Nazwa postępowania:Dostawa produktów leczniczych w tym leków biologicznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2017-12-19
Wartość:poniżej 209 tys. euro
Termin składania ofert:2018-01-03 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-01-10
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/10/2017/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na dyżurach w Oddziale Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1

Znak sprawy:K/10/2017/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na dyżurach w Oddziale Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1
Data ogłoszenia:2017-12-08
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2017-12-15 godz: 08:30
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2017-12-22
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikZP/24/2017 - Dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków odkażających do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/24/2017
Nazwa postępowania:Dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków odkażających do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2017-12-06
Wartość:powyżej 209 tys. euro
Termin składania ofert:2018-01-16 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-02-12
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikZP/25/2017 - Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników przewoźnych, tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli, ciekłego azotu medycznego z dzierżawą zbiorników, podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli

Znak sprawy:ZP/25/2017
Nazwa postępowania:Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników przewoźnych, tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli, ciekłego azotu medycznego z dzierżawą zbiorników, podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli
Data ogłoszenia:2017-11-27
Wartość:poniżej 209 tys. euro
Termin składania ofert:2017-12-06 godz: 10:00
Tryb postepowania:nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2017-12-08
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/9/2017/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na dyżurach w Oddziale Reumatologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/9/2017/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na dyżurach w Oddziale Reumatologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2017-11-22
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2017-11-29 godz: 08:30
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2017-11-30
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikZP/22/2017 - Usługę pralniczą dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/22/2017
Nazwa postępowania:Usługę pralniczą dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2017-11-02
Wartość:poniżej 209 tys. euro
Termin składania ofert:2017-11-14 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2017-11-22
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/23/2017 - Dostawa śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego z ramieniem C

Znak sprawy:ZP/23/2017
Nazwa postępowania:Dostawa śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego z ramieniem C
Data ogłoszenia:2017-10-27
Wartość:poniżej 209 tys. euro
Termin składania ofert:2017-11-06 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2017-11-07
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK/8/2017/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/8/2017/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2017-10-23
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2017-10-30 godz: 09:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2017-10-30
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikZP/18/2017 - Dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/18/2017
Nazwa postępowania:Dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2017-10-05
Wartość:poniżej 209 tys. euro
Termin składania ofert:2017-10-13 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2017-10-19
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/19/2017 - Dostawy mleka i produktów mlecznych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/19/2017
Nazwa postępowania:Dostawy mleka i produktów mlecznych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2017-10-04
Wartość:poniżej 209 tys. euro
Termin składania ofert:2017-10-12 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2017-10-19
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/20/2017 - Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/20/2017
Nazwa postępowania:Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2017-09-29
Wartość:poniżej 209 ty. euro
Termin składania ofert:2017-10-12 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2017-10-12
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

Plan zamówień publicznych na rok 2018
Plan zamówień publicznych na rok 2017