Zamówniena Publiczne

noweZP/8/2017 - Serwis pogwarancyjny rezonansu magnetycznego

ZP/8/2017
Serwis pogwarancyjny rezonansu magnetycznego
2017-04-28
poniżej 209 tys. euro
2017-05-11 godz: 10:00
Przetarg nieograniczony
Marlena Czyżycka-Poździoch
drukuj DRUKUJ

noweZP/9/2017 - Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

ZP/9/2017
Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
2017-04-27
poniżej 209 tys. euro
2017-05-08 godz: 10:00
Przetarg nieograniczony
Marlena Czyżycka-Poździoch
drukuj DRUKUJ

nowe - P R Z E T A R G O F E R T O W Y na najem powierzchni znajdującej się w holu budynku Szpitala im. J. Dietla w Krakowie, przy ul. Skarbowej 1, przeznaczonej pod lokalizację 1 automatu vendingowego (ok. 1 m2), na okres 3 lat, począwszy od 15 maja 2017 r.

P R Z E T A R G O F E R T O W Y na najem powierzchni znajdującej się w holu budynku Szpitala im. J. Dietla w Krakowie, przy ul. Skarbowej 1, przeznaczonej pod lokalizację 1 automatu vendingowego (ok. 1 m2), na okres 3 lat, począwszy od 15 maja 2017 r.
2017-04-25
2017-05-08 godz: 09:30
przetarg ofertowy
Marlena Czyżycka-Poździoch
drukuj DRUKUJ

noweZP/7/2017 - Dostawa rękawiczek diagnostycznych i gospodarczych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

ZP/7/2017
Dostawa rękawiczek diagnostycznych i gospodarczych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
2017-04-24
poniżej 209 tys.euro
2017-05-08 godz: 10:00
przetarg nieograniczony
Marian Schab
drukuj DRUKUJ

noweK/4/2017/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1

K/4/2017/SOK
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1
2017-04-20
poniżej 200 000 euro
2017-04-27 godz: 11:00
Konkurs
Grażyna Pacura
drukuj DRUKUJ

noweK/3/2017/SOK - Konkurs na udzielanie płatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii w Oddziale Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

K/3/2017/SOK
Konkurs na udzielanie płatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii w Oddziale Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
2017-04-19
poniżej 200 000 euro
2017-04-26 godz: 11:00
Konkurs
Grażyna Pacura
drukuj DRUKUJ

noweK/2/2017/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

K/2/2017/SOK
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
2017-04-12
poniżej 200 000 euro
2017-04-19 godz: 09:00
Konkurs
Jan Nopwak
drukuj DRUKUJ

nowe - P R Z E T A R G O F E R T O W Y na najem powierzchni znajdujących się na zewnątrz budynku Szpitala im. J. Dietla w Krakowie, przy ul. Skarbowej 1 w celu prowadzenia mobilnej sprzedaży obwarzanków w terminach ustalonych z Organizatorem przetargu od dnia 1.05.2017 r. na okres 3 lat.

P R Z E T A R G O F E R T O W Y na najem powierzchni znajdujących się na zewnątrz budynku Szpitala im. J. Dietla w Krakowie, przy ul. Skarbowej 1 w celu prowadzenia mobilnej sprzedaży obwarzanków w terminach ustalonych z Organizatorem przetargu od dnia 1.05.2017 r. na okres 3 lat.
2017-04-11
2017-04-21 godz: 09:00
przetarg ofertowy
Marlena Czyżycka-Poździoch
drukuj DRUKUJ

noweZP/6/2017 - Dostawę produktów leczniczych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

ZP/6/2017
Dostawę produktów leczniczych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
2017-03-31
poniżej 209 tys. euro
2017-04-11 godz: 10:00
Przetarg nieograniczony2017-04-21

Marlena Czyżycka-Poździoch
drukuj DRUKUJ

noweK/1/2017/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Leczenia Bólu Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

K/1/2017/SOK
Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Leczenia Bólu Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
2017-03-27
poniżej 200 000 euro
2017-04-03 godz: 09:00
Konkurs2017-04-03

Grażyna Pacura
drukuj DRUKUJ

noweZP/21/2016 - Dostawa plastikowych artykułów gospodarczych, środków czystości, akcesoriów do sprzątania, rękawiczek roboczych.

ZP/21/2016
Dostawa plastikowych artykułów gospodarczych, środków czystości, akcesoriów do sprzątania, rękawiczek roboczych.
2017-03-20
poniżej 209tys.euro
2017-03-28 godz: 10:00
przetarg nieograniczony2017-03-31

Marian Schab
drukuj DRUKUJ

nowe - P R Z E T A R G O F E R T O W Y na najem powierzchni znajdujących się w holu budynku Szpitala im. J. Dietla w Krakowie, przy ul. Skarbowej 1 w celu prowadzenia kiermaszy w terminach ustalonych z Organizatorem przetargu od dnia 1.04.2017 r. na okres 3 lat.

P R Z E T A R G O F E R T O W Y na najem powierzchni znajdujących się w holu budynku Szpitala im. J. Dietla w Krakowie, przy ul. Skarbowej 1 w celu prowadzenia kiermaszy w terminach ustalonych z Organizatorem przetargu od dnia 1.04.2017 r. na okres 3 lat.
2017-03-20
2017-03-24 godz: 09:00
przetarg ofertowy
Marlena Czyżycka-Poździoch
drukuj DRUKUJ

noweZP/5/2017 - Dostawa do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie papieru toaletowego, ręczników papierowych, dozowników na mydło w płynie.

ZP/5/2017
Dostawa do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie papieru toaletowego, ręczników papierowych, dozowników na mydło w płynie.
2017-03-02
poniżej 209tys.euro
2017-03-10 godz: 10:00
przetarg nieograniczony2017-03-22

Marian Schab
drukuj DRUKUJ

noweZP/4/2017 - Dostawa wyrobów medycznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

ZP/4/2017
Dostawa wyrobów medycznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
2017-02-22
powyżej 209 tys. euro
2017-04-04 godz: 10:00
Przetarg nieograniczony2017-04-18

Marlena Czyżycka-Poździoch
drukuj DRUKUJ

noweZP/1/2017 - Dostawa wyrobów medycznych w postaci: żeli medycznych, drobnego sprzętu medycznego, zestawów do higieny jamy ustnej, pojemników na odpady medyczne, papierów medycznych do EKG, do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

ZP/1/2017
Dostawa wyrobów medycznych w postaci: żeli medycznych, drobnego sprzętu medycznego, zestawów do higieny jamy ustnej, pojemników na odpady medyczne, papierów medycznych do EKG, do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
2017-02-07
poniżej 209tys.euro
2017-02-15 godz: 10:00
przetarg nieograniczony2017-02-21

Marian Schab
drukuj DRUKUJ

nowe - Przedmiotem przetargu jest dzierżawa 10 m2 powierzchni gruntu znajdującego się na działce numer 122/17 przed budynkiem Ośrodka Recepcyjno Szkoleniowego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Kapelanka 60 w celu umieszczenia tablicy reklamowej o wymiarach 3m x 6m od dnia 15.02.2017r. na okres 3 lat.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa 10 m2 powierzchni gruntu znajdującego się na działce numer 122/17 przed budynkiem Ośrodka Recepcyjno Szkoleniowego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Kapelanka 60 w celu umieszczenia tablicy reklamowej o wymiarach 3m x 6m od dnia 15.02.2017r. na okres 3 lat.
2017-02-03
2017-02-09 godz: 09:00
przetarg ofertowy
Marlena Czyżycka-Poździoch
drukuj DRUKUJ

nowe - otwarty nabór na partneraw celu wspólnej realizacji projektu konkursowegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne. Projekt pn.”Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów realizowany przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie oraz Partnerów” planowany do złożenia w konkursie nr POWR.05.01.00-IP.05-00-003/17

otwarty nabór na partneraw celu wspólnej realizacji projektu konkursowegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne. Projekt pn.”Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów realizowany przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie oraz Partnerów” planowany do złożenia w konkursie nr POWR.05.01.00-IP.05-00-003/17
2017-01-20
2017-02-13 godz: 09:00
Otwarty nabór na partnera2017-02-14

Marlena Czyżycka-Poździoch
drukuj DRUKUJ

nowe - otwarty nabór na partneraspołecznegow celu wspólnej realizacji projektu konkursowegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne. Projekt pn.”Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów realizowany przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie oraz Partnerów” planowany do złożenia w konkursie nr POWR.05.01.00-IP.05-00-003/17

otwarty nabór na partneraspołecznegow celu wspólnej realizacji projektu konkursowegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne. Projekt pn.”Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów realizowany przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie oraz Partnerów” planowany do złożenia w konkursie nr POWR.05.01.00-IP.05-00-003/17
2017-01-20
2017-02-13 godz: 09:00
Otwarty nabór na partnera2017-02-14

Marlena Czyżycka-Poździoch
drukuj DRUKUJ

noweZP/23/2016 - Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków odkażających do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

ZP/23/2016
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków odkażających do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
2017-01-13
powyżej 209 tys. euro
2017-02-23 godz: 10:00
Przetarg nieograniczony2017-03-20

Marlena Czyżycka-Poździoch
drukuj DRUKUJ

noweZP/20/2016 - Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

ZP/20/2016
Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
2016-12-23
powyżej 209tys.euro
2017-02-01 godz: 10:00
przetarg nieograniczony2017-02-16

Marian Schab
drukuj DRUKUJ

nowe - Przetarg ofertowy na najem powierzchni w budynku Szpitala im.J.Dietla w Krakowie przy ul.Skarbowej 1 w celu prowadzenia kiermaszy.

Przetarg ofertowy na najem powierzchni w budynku Szpitala im.J.Dietla w Krakowie przy ul.Skarbowej 1 w celu prowadzenia kiermaszy.
2016-04-07
2016-04-14 godz: 09:00
przetarg ofertowy
Marian Schab
drukuj DRUKUJ

noweZP/3/2014 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania gazometrii wraz z oksymetrią, Na, K, Cl, Ca, glukozy, mleczanów na okres trzech lat

ZP/3/2014
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania gazometrii wraz z oksymetrią, Na, K, Cl, Ca, glukozy, mleczanów na okres trzech lat
2017-01-27
poniżej 209 tys. euro
2017-02-06 godz: 10:00
Przetarg nieograniczony2017-02-06

Marlena Czyżycka-Poździoch
drukuj DRUKUJ

noweZP/2/2017 - Dostawa produktów leczniczych, środków odkażających i kontrastów do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

ZP/2/2017
Dostawa produktów leczniczych, środków odkażających i kontrastów do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
2017-01-23
poniżej 209 tys. euro
2017-01-31 godz: 10:00
Przetarg nieograniczony2017-02-10

Marlena Czyżycka-Poździoch
drukuj DRUKUJ

noweK/1/2017/SOK/ZP - KONKURS NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE BADAŃ LABORATORYJNYCH MIKROBIOLOGICZNYCH

K/1/2017/SOK/ZP
KONKURS NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE BADAŃ LABORATORYJNYCH MIKROBIOLOGICZNYCH
2017-01-20
poniżej 200 000 euro
2017-01-27 godz: 10:15
Konkurs2017-01-27

Grażyna Pacura
drukuj DRUKUJ

noweZP/22/2016 - Zamówienie społeczne na: Ochronę mienia i osób w obiektach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1/całodobowo/ i Focha 33 /od godz. 22:00 – 06:00/

ZP/22/2016
Zamówienie społeczne na: Ochronę mienia i osób w obiektach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1/całodobowo/ i Focha 33 /od godz. 22:00 – 06:00/
2017-01-19
poniżej 750 000euro
2017-01-26 godz: 10:00
zamówienie społeczne2017-01-30

Marian Schab
drukuj DRUKUJ

noweZP/24/2016 - Dostawa cyfrowego ultrasonografu z kolorowym Dopplerem ciągłym

ZP/24/2016
Dostawa cyfrowego ultrasonografu z kolorowym Dopplerem ciągłym
2017-01-03
poniżej 209 tys. euro
2017-01-17 godz: 10:00
Przetarg nieograniczony2017-01-18

Marlena Czyżycka-Poździoch
drukuj DRUKUJ

noweK/23/2016/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

K/23/2016/SOK
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
2016-12-16
poniżej 200 000 euro
2016-12-23 godz: 08:00
Konkurs2016-12-28

Grażyna Pacura
drukuj DRUKUJ

noweK/22/2016/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii, ortopedii i traumatologii w Oddziale Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

K/22/2016/SOK
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii, ortopedii i traumatologii w Oddziale Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
2016-12-16
poniżej 200 000 euro
2016-12-23 godz: 08:30
Konkurs2016-12-28

Grażyna Pacura
drukuj DRUKUJ

noweZP/18/2016 - Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników przewoźnych, tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli, ciekłego azotu medycznego z dzierżawą zbiorników, podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli oraz helu do rezonansu magnetycznego.ZP/18/2016

ZP/18/2016
Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników przewoźnych, tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli, ciekłego azotu medycznego z dzierżawą zbiorników, podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli oraz helu do rezonansu magnetycznego.ZP/18/2016
2016-12-14
poniżej 209tys.euro
2016-12-22 godz: 10:00
przetarg nieograniczony2016-12-23

Marian Schab
drukuj DRUKUJ

noweK/21/2016/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1

K/21/2016/SOK
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1
2016-12-09
poniżej 200 000 euro
2016-12-16 godz: 10:00
Konkurs2016-12-16

Grażyna Pacura
drukuj DRUKUJ

noweZP/19/2016 - Dostawa elementów do diatermii ERBE, do ssaków medycznych, aparatu do znieczuleń DRAGER, wyrobów medycznych jednorazowego użycia z fizeliny do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

ZP/19/2016
Dostawa elementów do diatermii ERBE, do ssaków medycznych, aparatu do znieczuleń DRAGER, wyrobów medycznych jednorazowego użycia z fizeliny do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
2016-12-01
poniżej 209tys.euro
2016-12-09 godz: 10:00
przetarg nieograniczony2016-12-14

Marian Schab
drukuj DRUKUJ

noweK/20/2016/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4.

K/20/2016/SOK
Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4.
2016-11-28
poniżej 200 000 euro
2016-12-05 godz: 09:00
Konkurs2016-12-05

Grażyna Pacura
drukuj DRUKUJ

noweZP/17/2016 - dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania grup krwi i prób zgodności

ZP/17/2016
dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania grup krwi i prób zgodności
2016-11-08
poniżej 209 tys. euro
2016-11-18 godz: 10:00
Przetarg nieograniczony2016-11-21

Marlena Czyżycka-Poździoch
drukuj DRUKUJ

noweZP/15/2016 - Zakup Aparatury Medycznej do telemetrii w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie.

ZP/15/2016
Zakup Aparatury Medycznej do telemetrii w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie.
2016-10-27
poniżej 209tys. euro
2016-11-04 godz: 10:00
przetarg niegraniczony2016-11-08

Marian Schab
drukuj DRUKUJ

noweZP/16/2016 - Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla al. Focha 33 w Krakowie.

ZP/16/2016
Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla al. Focha 33 w Krakowie.
2016-10-27
poniżej 209 tys.euro
2016-11-04 godz: 11:00
przetarg nieograniczony2016-11-07

Marian Schab
drukuj DRUKUJ

noweZP/14/2016 - Dostawa leków do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

ZP/14/2016
Dostawa leków do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
2016-10-13
poniżej 209 tys. euro
2016-10-21 godz: 10:00
Przetarg nieograniczony2016-10-26

Marlena Czyżycka-Poździoch
drukuj DRUKUJ

noweK/19/2016/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

K/19/2016/SOK
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
2016-10-07
poniżej 200 000 euro
2016-10-21 godz: 12:00
Konkurs2016-10-28

Grażyna Pacura
drukuj DRUKUJ

noweZP/13/2016 - Dostawy mleka i produktów mlecznych do Szpitala Specjalistycznego im. J.Dietla w Krakowie.

ZP/13/2016
Dostawy mleka i produktów mlecznych do Szpitala Specjalistycznego im. J.Dietla w Krakowie.
2016-10-05
poniżej209tys.euro
2016-10-13 godz: 10:00
przetarg nieograniczony2016-10-13

Marian Schab
drukuj DRUKUJ

noweK/18/2016/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Leczenia Bólu Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

K/18/2016/SOK
Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Leczenia Bólu Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
2016-10-03
poniżej 200 000 euro
2016-10-10 godz: 09:00
Konkurs2016-10-11

Jan Nopwak
drukuj DRUKUJ

noweZP/12/2016 - Dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

ZP/12/2016
Dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
2016-09-30
poniżej209tys.euro
2016-10-10 godz: 10:00
przetarg nieograniczony2016-10-11

Marian Schab
drukuj DRUKUJ

nowe - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BIUROWEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BIUROWEJ
2016-09-23
2016-09-28 godz: 10:00
przetarg ofertowy
Marlena Czyżycka-Poździoch
drukuj DRUKUJ

Plan zamówień publicznych na rok 2017