Zamówienia Publiczne


noweK/12/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Chirurgiczno - Ortopedycznej i Poradni Ortopedycznej Płatnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/12/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Chirurgiczno - Ortopedycznej i Poradni Ortopedycznej Płatnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 09:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/11/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Endokrynologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/11/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Endokrynologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 09:30
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/10/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Hematologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/10/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Hematologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/9/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Immunologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4.

Znak sprawy:K/9/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Immunologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4.
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/8/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4

Znak sprawy:K/8/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 09:30
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/7/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Leczenia Bólu Szpitala Specjalistycznego im. J.Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/7/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Leczenia Bólu Szpitala Specjalistycznego im. J.Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 10:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/6/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Neurochirurgicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Znak sprawy:K/6/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Neurochirurgicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 08:30
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/5/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Neurologicznej Szpitala Specjal im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/5/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Neurologicznej Szpitala Specjal im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 09:30
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/4/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/4/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/3/2021/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/3/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/2/2021/SOO - Konkursu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Batorego 3

Znak sprawy:K/2/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkursu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Batorego 3
Data ogłoszenia:2021-04-02
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-04-09 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-04-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/1/2021/SOO - Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Znak sprawy:K/1/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
Data ogłoszenia:2021-01-20
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-01-27 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2021-01-29
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikSZP/30/2020 - Dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego różnego typu wraz z kompatybilnymi dozownikami.

Znak sprawy:SZP/30/2020
Nazwa postępowania:Dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego różnego typu wraz z kompatybilnymi dozownikami.
Data ogłoszenia:2020-12-30
Wartość:poniżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2021-02-02 godz: 12:00
Tryb postepowania:Przetarg nieograniczony
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/411237
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2021-04-02
Wyniki:

Wprowadził: Paweł Kosek
DRUKUJ

wynikSZP/29/2020 - Dostawa artykułów do sprzątania, artykułów plastikowych, mopów i ścierek oraz rękawic gospodarczych

Znak sprawy:SZP/29/2020
Nazwa postępowania:Dostawa artykułów do sprzątania, artykułów plastikowych, mopów i ścierek oraz rękawic gospodarczych
Data ogłoszenia:2020-12-30
Wartość:poniżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2021-02-03 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/411198
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2021-02-24
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikSZP/28/2020 - Dostawa worków na odpady i pojemników na odpady medyczne.

Znak sprawy:SZP/28/2020
Nazwa postępowania:Dostawa worków na odpady i pojemników na odpady medyczne.
Data ogłoszenia:2020-12-21
Wartość:poniżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2021-01-11 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/409045
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2021-01-29
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikSZP/32/2020 - Dostawa gazów medycznych i technicznych do Szpitala

Znak sprawy:SZP/32/2020
Nazwa postępowania:Dostawa gazów medycznych i technicznych do Szpitala
Data ogłoszenia:2020-12-18
Wartość:poniżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2021-01-11 godz: 12:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/408798
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2021-01-18
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikSZP/33/2020 - Dostawa implantów ortopedycznych i neurochirurgicznych wraz z instrumentarium do Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:SZP/33/2020
Nazwa postępowania:Dostawa implantów ortopedycznych i neurochirurgicznych wraz z instrumentarium do Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2020-12-07
Wartość:powyżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2021-01-08 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/403600
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2021-01-19
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikSZP/24/2020 - Ochrona osób i mienia w obiektach Szpitala Specjalistycznego im. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:SZP/24/2020
Nazwa postępowania:Ochrona osób i mienia w obiektach Szpitala Specjalistycznego im. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2020-11-30
Wartość:poniżej 750 tys. euro
Termin składania ofert:2020-12-10 godz: 11:00
Tryb postepowania:Zamówienie na usługi społeczne
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/401087
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2020-12-30
Wyniki:

Wprowadził: Paweł Kosek
DRUKUJ

wynikK/15/2020/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1

Znak sprawy:K/15/2020/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1
Data ogłoszenia:2020-11-27
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2020-12-04 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2020-12-10
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/14/2020/SOO - Konkurs ofert na świadczenia medyczne w Centralnej Izbie Przyjęć i Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 oraz przy al. Focha 33 w Krakowie”.

Znak sprawy:K/14/2020/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs ofert na świadczenia medyczne w Centralnej Izbie Przyjęć i Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 oraz przy al. Focha 33 w Krakowie”.
Data ogłoszenia:2020-11-25
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2020-12-02 godz: 07.30
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2020-12-02
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikSZP/25/2020 - Dostawa rękawiczek diagnostycznych, niejałowych lateksowych, winylowych, nitrylowych na okres 12 miesięcy.

Znak sprawy:SZP/25/2020
Nazwa postępowania:Dostawa rękawiczek diagnostycznych, niejałowych lateksowych, winylowych, nitrylowych na okres 12 miesięcy.
Data ogłoszenia:2020-11-23
Wartość:powyżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2020-12-29 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Link do postępowania:https://www.platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/398594
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2021-01-07
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

V korekta planu zamówień na 2021


IV korekta planu zamówień na 2021


III korekta planu zamówień na 2021


II korekta planu zamówień na 2021


I korekta planu zamówień na 20121


Plan zamówień na 2021 r.


Plan zamówień publicznych na rok 2020
Plan zamówień publicznych na rok 2019
Plan zamówień publicznych na rok 2018
Plan zamówień publicznych na rok 2017
Wykaz dostawców/wykonawców

Wykaz nr 1

Wykaz nr 2

Wykaz nr 3

Wykaz nr 4

Wykaz nr 5