Zamówienia Publiczne


noweZP/33/2018 - Ochronę osób i mienia w obiektach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/33/2018
Nazwa postępowania:Ochronę osób i mienia w obiektach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2019-01-07
Wartość:750 000 euro
Termin składania ofert:2019-01-17 godz: 10:00
Tryb postepowania:zamówienie społeczne
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/34/2018 - Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników przewoźnych, tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli, ciekłego azotu z dzierżawą zbiorników, podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli oraz helu do rezonansu magnetycznego

Znak sprawy:ZP/34/2018
Nazwa postępowania:Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników przewoźnych, tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli, ciekłego azotu z dzierżawą zbiorników, podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli oraz helu do rezonansu magnetycznego
Data ogłoszenia:2018-12-20
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2019-01-03 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2019-01-11
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

noweK/41/2018/SOK - Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie neurochirurgii, ortopedii i traumatologii w Oddziale Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Znak sprawy:K/41/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie neurochirurgii, ortopedii i traumatologii w Oddziale Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
Data ogłoszenia:2018-11-29
Wartość:
Termin składania ofert:2018-12-06 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

noweZP/32/2018 - Realizacja I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 – Działanie 12.1.2 RPO.”

Znak sprawy:ZP/32/2018
Nazwa postępowania:Realizacja I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 – Działanie 12.1.2 RPO.”
Data ogłoszenia:2018-11-28
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-12-14 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

noweK/40/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1

Znak sprawy:K/40/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1
Data ogłoszenia:2018-10-30
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-11-06 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

noweK/39/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/39/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-10-29
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-11-05 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

noweK/38/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii, ortopedii i traumatologii w Oddziale Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/38/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii, ortopedii i traumatologii w Oddziale Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-10-29
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-11-05 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikZP/30/2018 - Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/30/2018
Nazwa postępowania:Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-10-22
Wartość:powyżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-12-04 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2019-01-17
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

noweZP/29/2018 - Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków odkażających do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/29/2018
Nazwa postępowania:Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków odkażających do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-10-22
Wartość:powyżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-12-11 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK/37/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/37/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-10-12
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-10-19 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-10-26
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikZP28/2018 - Dostawa zestawu endoskopowego

Znak sprawy:ZP28/2018
Nazwa postępowania:Dostawa zestawu endoskopowego
Data ogłoszenia:2018-10-17
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-10-31 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-11-05
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/31/2018 - Realizacja I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 – Działanie 12.1.2 RPO.”

Znak sprawy:ZP/31/2018
Nazwa postępowania:Realizacja I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 – Działanie 12.1.2 RPO.”
Data ogłoszenia:2018-10-10
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-11-07 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-11-13
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/27/2018 - Usługę sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/27/2018
Nazwa postępowania:Usługę sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-09-27
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-10-05 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-10-17
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/23/2018 - Dostawy mleka i produktów mlecznych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/23/2018
Nazwa postępowania:Dostawy mleka i produktów mlecznych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-09-26
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-10-04 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-10-09
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikZP/26/2018 - Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/26/2018
Nazwa postępowania:Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-09-18
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-09-28 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-09-28
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/20/2018 - Realizacja I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 – Działanie 12.1.2 RPO.”

Znak sprawy:ZP/20/2018
Nazwa postępowania:Realizacja I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 – Działanie 12.1.2 RPO.”
Data ogłoszenia:2018-09-13
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-10-03 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-10-04
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/22/2018 - Dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/22/2018
Nazwa postępowania:Dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-09-10
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-09-19 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-09-27
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikZP/25/2018 - Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/25/2018
Nazwa postępowania:Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-09-07
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-09-17 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-09-18
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/16/2018 - Nadzór Inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowej 4 – Działanie 12.1.2 RPO.

Znak sprawy:ZP/16/2018
Nazwa postępowania:Nadzór Inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowej 4 – Działanie 12.1.2 RPO.
Data ogłoszenia:2018-09-06
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-09-18 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-10-08
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikZP/24/2018 - Usługa sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/24/2018
Nazwa postępowania:Usługa sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-09-04
Wartość:poniżej 221 tys. euro
Termin składania ofert:2018-09-14 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-09-21
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

nowe73/2018/N/KRAKÓW - Usluga ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie

Znak sprawy:73/2018/N/KRAKÓW
Nazwa postępowania:Usluga ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-08-17
Wartość:powyżej 221 ty. euro
Termin składania ofert:2018-09-19 godz: 12:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/36/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/36/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-08-13
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-08-20 godz: 08:30
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-08-30
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikZP/21/2018 - Usługa sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:ZP/21/2018
Nazwa postępowania:Usługa sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-08-08
Wartość:poniżej 221 ty. euro
Termin składania ofert:2018-08-17 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-08-27
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/35/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu badań USG odpłatnych wykonywanych w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/35/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu badań USG odpłatnych wykonywanych w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-07-24
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-07-31 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-07-31
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/34/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS USG wykonywane w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Znak sprawy:K/34/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS USG wykonywane w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
Data ogłoszenia:2018-07-24
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-07-31 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-07-31
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikZP/19/2018 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do oznaczania parametrów morfologii krwi na okres 3 lat

Znak sprawy:ZP/19/2018
Nazwa postępowania:Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do oznaczania parametrów morfologii krwi na okres 3 lat
Data ogłoszenia:2018-07-19
Wartość:poniżej 221 ty. euro
Termin składania ofert:2018-08-03 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-08-03
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK/33/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centralnej Izbie Przyjęć i w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1

Znak sprawy:K/33/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centralnej Izbie Przyjęć i w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1
Data ogłoszenia:2018-07-18
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-07-25 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-07-30
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikZP/10/2018 - Usługa wykonania oprogramowania do zarządzania Archiwum Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Znak sprawy:ZP/10/2018
Nazwa postępowania:Usługa wykonania oprogramowania do zarządzania Archiwum Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
Data ogłoszenia:2018-07-17
Wartość:poniżej 221 ty. euro
Termin składania ofert:2018-07-30 godz: 10:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2018-08-23
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK/32/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/32/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-07-16
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-07-23 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-07-23
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/31/2018/SOK - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w CIP i Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/31/2018/SOK
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w CIP i Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2018-07-06
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2018-07-13 godz: 08:30
Tryb postepowania:Konkurs
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2018-07-13
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

Plan zamówień publicznych na rok 2019
Plan zamówień publicznych na rok 2018
Plan zamówień publicznych na rok 2017