Zamówienia Publiczne


noweK/1/2021/SOO - Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Znak sprawy:K/1/2021/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
Data ogłoszenia:2021-01-20
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2021-01-27 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikSZP/32/2020 - Dostawa gazów medycznych i technicznych do Szpitala

Znak sprawy:SZP/32/2020
Nazwa postępowania:Dostawa gazów medycznych i technicznych do Szpitala
Data ogłoszenia:2020-12-18
Wartość:poniżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2021-01-11 godz: 12:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/408798
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2021-01-18
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikSZP/24/2020 - Ochrona osób i mienia w obiektach Szpitala Specjalistycznego im. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:SZP/24/2020
Nazwa postępowania:Ochrona osób i mienia w obiektach Szpitala Specjalistycznego im. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2020-11-30
Wartość:poniżej 750 tys. euro
Termin składania ofert:2020-12-10 godz: 11:00
Tryb postepowania:Zamówienie na usługi społeczne
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/401087
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2020-12-30
Wyniki:

Wprowadził: Paweł Kosek
DRUKUJ

wynikK/15/2020/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1

Znak sprawy:K/15/2020/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 1
Data ogłoszenia:2020-11-27
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2020-12-04 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2020-12-10
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/14/2020/SOO - Konkurs ofert na świadczenia medyczne w Centralnej Izbie Przyjęć i Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 oraz przy al. Focha 33 w Krakowie”.

Znak sprawy:K/14/2020/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs ofert na świadczenia medyczne w Centralnej Izbie Przyjęć i Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 oraz przy al. Focha 33 w Krakowie”.
Data ogłoszenia:2020-11-25
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2020-12-02 godz: 07.30
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2020-12-02
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikSZP/25/2020 - Dostawa rękawiczek diagnostycznych, niejałowych lateksowych, winylowych, nitrylowych na okres 12 miesięcy.

Znak sprawy:SZP/25/2020
Nazwa postępowania:Dostawa rękawiczek diagnostycznych, niejałowych lateksowych, winylowych, nitrylowych na okres 12 miesięcy.
Data ogłoszenia:2020-11-23
Wartość:powyżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2020-12-29 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Link do postępowania:https://www.platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/398594
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2021-01-07
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikK/13/2020/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/13/2020/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2020-11-19
Wartość:poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert:2020-11-26 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2020-11-30
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikSZP/21/2020 - SZP/21/2020 Dostawa produktów leczniczych, środków odkażających oraz leków do programów terapeutycznych na 1 rok do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:SZP/21/2020
Nazwa postępowania:SZP/21/2020 Dostawa produktów leczniczych, środków odkażających oraz leków do programów terapeutycznych na 1 rok do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2020-10-28
Wartość:powyżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2020-12-08 godz: 11:00
Tryb postepowania:Przetarg nieograniczony
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/390447
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2021-01-19
Wyniki:

Wprowadził: Paweł Kosek
DRUKUJ

wynikK/12/2020/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/12/2020/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2020-10-20
Wartość:
Termin składania ofert:2020-10-27 godz: 08:00
Tryb postepowania:konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2020-10-28
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK/11/2020/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę instrumentariuszkę na bloku operacyjnym Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/11/2020/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę instrumentariuszkę na bloku operacyjnym Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2020-10-20
Wartość:
Termin składania ofert:2020-10-27 godz: 08:00
Tryb postepowania:konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2020-10-27
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikK/10/2020/SOO - Konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę chirurgiczną w Oddziale Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/10/2020/SOO
Nazwa postępowania:Konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę chirurgiczną w Oddziale Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2020-10-20
Wartość:
Termin składania ofert:2020-10-27 godz: 08:00
Tryb postepowania:konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2020-10-27
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikSZP/20/2020 - Dostawa implantów ortopedycznych i neurochirurgicznych wraz z instrumentarium do Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:SZP/20/2020
Nazwa postępowania:Dostawa implantów ortopedycznych i neurochirurgicznych wraz z instrumentarium do Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2020-10-20
Wartość:powyżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2020-11-26 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/387788
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2020-12-30
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikSZP/23/2020 - Dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:SZP/23/2020
Nazwa postępowania:Dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2020-10-02
Wartość:poniżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2020-10-12 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Link do postępowania:https://www.platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/382672
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2020-10-19
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikSZP/19/2020 - Dostawa sprzętu komputerowego

Znak sprawy:SZP/19/2020
Nazwa postępowania:Dostawa sprzętu komputerowego
Data ogłoszenia:2020-10-29
Wartość:poniżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2020-11-10 godz: 11:00
Tryb postepowania:Przetarg nieograniczony
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/391006
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2020-11-18
Wyniki:

Wprowadził: Paweł Kosek
DRUKUJ

wynikSZP/14/2020 - Usługę sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:SZP/14/2020
Nazwa postępowania:Usługę sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2020-09-28
Wartość:powyżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2020-11-17 godz: 11:00
Tryb postepowania:Przetarg nieograniczony
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/380968
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2021-01-11
Wyniki:

Wprowadził: Paweł Kosek
DRUKUJ

wynikSZP/18/2020 - Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania poprzez termiczne przekształcenie odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:SZP/18/2020
Nazwa postępowania:Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania poprzez termiczne przekształcenie odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2020-09-25
Wartość:poniżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2020-10-06 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Link do postępowania:https://www.platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/380758
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2020-10-08
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikSZP/22/2020 - Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:SZP/22/2020
Nazwa postępowania:Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2020-09-23
Wartość:poniżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2020-10-01 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Link do postępowania:https://www.platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/379911
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2020-10-01
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikSZP/17/2020 - Dostawy mleka i wyrobów mlecznych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:SZP/17/2020
Nazwa postępowania:Dostawy mleka i wyrobów mlecznych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2020-09-18
Wartość:poniżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2020-09-28 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Link do postępowania:https://www.platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/378832
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2020-10-12
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikSZP/16/2020 - Dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:SZP/16/2020
Nazwa postępowania:Dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2020-09-16
Wartość:poniżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2020-09-24 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Link do postępowania:https://www.platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/377890
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2020-09-28
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikRZ30/68/2020 - Dostawa wyrobów/urządzeń medycznych

Znak sprawy:RZ30/68/2020
Nazwa postępowania:Dostawa wyrobów/urządzeń medycznych
Data ogłoszenia:2020-09-09
Wartość:powyżej 50 tys. euro i poniżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2020-09-17 godz: 11:00
Tryb postepowania:Zapytanie ofertowe
Link do postępowania:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4191
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2020-09-28
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikSZP/13/2020 - Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:SZP/13/2020
Nazwa postępowania:Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2020-09-09
Wartość:poniżej 214 tys. euro
Termin składania ofert:2020-09-21 godz: 11:00
Tryb postepowania:przetarg nieograniczony
Link do postępowania:https://www.platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/376060
Ogłoszenie:


Specyfikacja:

Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:2020-09-28
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

Plan zamówień na 2021 r.


Plan zamówień publicznych na rok 2020
Plan zamówień publicznych na rok 2019
Plan zamówień publicznych na rok 2018
Plan zamówień publicznych na rok 2017
Wykaz dostawców/wykonawców

Wykaz nr 1

Wykaz nr 2

Wykaz nr 3

Wykaz nr 4

Wykaz nr 5