Zamówienia Publiczne


nowe - Ogłoszenie o sprzedaży tomografu komputerowego w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego (VI przetarg)

Znak sprawy:
Nazwa postępowania:Ogłoszenie o sprzedaży tomografu komputerowego w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego (VI przetarg)
Data ogłoszenia:
Wartość:
Termin składania ofert:2023-04-06 godz: 10:00
Tryb postepowania:
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

noweK/9/2023/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę instrumentariuszkę na bloku operacyjnym Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/9/2023/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę instrumentariuszkę na bloku operacyjnym Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2023-03-10
Wartość:
Termin składania ofert:2023-03-17 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/8/2023/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę chirurgiczną w Oddziale Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/8/2023/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę chirurgiczną w Oddziale Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2023-03-10
Wartość:
Termin składania ofert:2023-03-17 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2023-03-20
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

noweK/7/2023/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI, endoskopii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/7/2023/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na bloku operacyjnym, w Oddziale Ortopedii oraz w Pracowni TK i MRI, endoskopii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2023-03-10
Wartość:
Termin składania ofert:2023-03-17 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/6/2023/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Diabetologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/6/2023/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Diabetologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2023-03-09
Wartość:
Termin składania ofert:2023-03-16 godz: 08:30
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2023-03-16
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/5/2023/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Immunologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4.

Znak sprawy:K/5/2023/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Immunologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4.
Data ogłoszenia:2023-03-09
Wartość:
Termin składania ofert:2023-03-16 godz: 08:30
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2023-03-16
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/4/2023/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Neurologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/4/2023/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS w Poradni Neurologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2023-03-09
Wartość:
Termin składania ofert:2023-03-16 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2023-03-16
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/3/2023/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/3/2023/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2023-03-07
Wartość:
Termin składania ofert:2023-03-14 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2023-03-14
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/2/2023/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu USG ( Echo serca ) wykonywane w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:K/2/2023/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu USG ( Echo serca ) wykonywane w Pracowni Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:2023-03-07
Wartość:
Termin składania ofert:2023-03-14 godz: 08:00
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2023-03-15
Wyniki:

Wprowadziła: Grażyna Pacura
DRUKUJ

wynikK/1/2023/SOO - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na dyżurach w Oddziale Ortopedii łączonych z oddziałem Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33

Znak sprawy:K/1/2023/SOO
Nazwa postępowania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na dyżurach w Oddziale Ortopedii łączonych z oddziałem Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie al. Focha 33
Data ogłoszenia:2023-01-23
Wartość:
Termin składania ofert:2023-01-30 godz: 7.30
Tryb postepowania:Konkurs
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2023-01-31
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

wynikSZP/9/2023 - Dzierżawa mobilnego rezonansu magnetycznego

Znak sprawy:SZP/9/2023
Nazwa postępowania:Dzierżawa mobilnego rezonansu magnetycznego
Data ogłoszenia:
Wartość:
Termin składania ofert: godz:
Tryb postepowania:
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/736951
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2023-03-22
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

nowe - Ogłoszenie o sprzedaży tomografu komputerowego w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego (V przetarg)

Znak sprawy:
Nazwa postępowania:Ogłoszenie o sprzedaży tomografu komputerowego w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego (V przetarg)
Data ogłoszenia:
Wartość:
Termin składania ofert:2023-03-13 godz: 10:00
Tryb postepowania:
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

nowe - Ogłoszenie o sprzedaży tomografu komputerowego w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego

Znak sprawy:
Nazwa postępowania:Ogłoszenie o sprzedaży tomografu komputerowego w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego
Data ogłoszenia:2023-02-24
Wartość:
Termin składania ofert: godz:
Tryb postepowania:
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

nowe Ogłoszenie o sprzedaży tomografu komputerowego w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego (trzeci przetarg) -

Znak sprawy: Ogłoszenie o sprzedaży tomografu komputerowego w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego (trzeci przetarg)
Nazwa postępowania:
Data ogłoszenia:2023-02-14
Wartość:
Termin składania ofert: godz:
Tryb postepowania:
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikSZP/5/2023 - Dostawa densytometru

Znak sprawy:SZP/5/2023
Nazwa postępowania:Dostawa densytometru
Data ogłoszenia:
Wartość:
Termin składania ofert: godz:
Tryb postepowania:
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/723597
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2023-03-23
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

nowe - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia

Znak sprawy:
Nazwa postępowania:Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia
Data ogłoszenia:
Wartość:
Termin składania ofert:2023-02-06 godz:
Tryb postepowania:
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikSZP/3/2023 - Dostawa i wdrożenie usługi katalogowej

Znak sprawy:SZP/3/2023
Nazwa postępowania:Dostawa i wdrożenie usługi katalogowej
Data ogłoszenia:
Wartość:
Termin składania ofert: godz:
Tryb postepowania:
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/719109
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2023-03-16
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

nowe - Ogłoszenie o sprzedaży tomografu komputerowego w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego

Znak sprawy:
Nazwa postępowania:Ogłoszenie o sprzedaży tomografu komputerowego w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego
Data ogłoszenia:2023-01-26
Wartość:
Termin składania ofert:2023-02-03 godz: 10:00
Tryb postepowania:
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Anna Winiarska
DRUKUJ

nowe - Ogłoszenie o sprzedaży tomografu komputerowego w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego

Znak sprawy:
Nazwa postępowania:Ogłoszenie o sprzedaży tomografu komputerowego w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego
Data ogłoszenia:
Wartość:
Termin składania ofert:2023-01-26 godz: 10:00
Tryb postepowania:
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:

Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

nowe - Ogłoszenie o sprzedaży samochodów w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego

Znak sprawy:
Nazwa postępowania:Ogłoszenie o sprzedaży samochodów w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego
Data ogłoszenia:
Wartość:
Termin składania ofert:2023-01-23 godz: 10:00
Tryb postepowania:
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikSZP/2/2023 - Dostawa artykułów biurowych

Znak sprawy:SZP/2/2023
Nazwa postępowania:Dostawa artykułów biurowych
Data ogłoszenia:
Wartość:
Termin składania ofert: godz:
Tryb postepowania:
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/714168
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2023-01-30
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

noweSZP/1/2023 - Dostawa leków biologicznych

Znak sprawy:SZP/1/2023
Nazwa postępowania:Dostawa leków biologicznych
Data ogłoszenia:
Wartość:
Termin składania ofert: godz:
Tryb postepowania:
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/711536
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

nowe - Prztarg na najem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Kapelanka 60

Znak sprawy:
Nazwa postępowania:Prztarg na najem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Kapelanka 60
Data ogłoszenia:
Wartość:
Termin składania ofert:2023-01-11 godz: 09:00
Tryb postepowania:
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikSZP/47/2022 - Usługa sterylizacji narzędzi chirurgicznych wraz z ich transportem

Znak sprawy:SZP/47/2022
Nazwa postępowania:Usługa sterylizacji narzędzi chirurgicznych wraz z ich transportem
Data ogłoszenia:
Wartość:
Termin składania ofert: godz:
Tryb postepowania:
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/706534
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2023-01-11
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

nowe - Ogłoszenie o sprzedaży samochodów w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego

Znak sprawy:
Nazwa postępowania:Ogłoszenie o sprzedaży samochodów w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego
Data ogłoszenia:
Wartość:
Termin składania ofert: godz:
Tryb postepowania:
Link do postępowania:
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikSZP/50/2022 - Dostawa implantów ortopedycznych

Znak sprawy:SZP/50/2022
Nazwa postępowania:Dostawa implantów ortopedycznych
Data ogłoszenia:
Wartość:
Termin składania ofert: godz:
Tryb postepowania:
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/706784
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2023-02-16
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikSZP/40/2022 - Dostawa implantów ortopedycznych

Znak sprawy:SZP/40/2022
Nazwa postępowania:Dostawa implantów ortopedycznych
Data ogłoszenia:
Wartość:
Termin składania ofert: godz:
Tryb postepowania:
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/702260
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-12-16
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikSZP/49/2022 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do oznaczania gazometrii, Na, K, Cl, Ca, glukozy, mleczanów, Ht

Znak sprawy:SZP/49/2022
Nazwa postępowania:Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do oznaczania gazometrii, Na, K, Cl, Ca, glukozy, mleczanów, Ht
Data ogłoszenia:
Wartość:
Termin składania ofert: godz:
Tryb postepowania:
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/704474
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2023-01-03
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikSZP/48/2022 - Dostawa artykułów biurowych

Znak sprawy:SZP/48/2022
Nazwa postępowania:Dostawa artykułów biurowych
Data ogłoszenia:
Wartość:
Termin składania ofert: godz:
Tryb postepowania:
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/704082
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2022-12-22
Wyniki:

Wprowadziła: Marlena Czyżycka-Poździoch
DRUKUJ

wynikSZP/44/2022 - Ochrona osób i mienia w obiektach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Znak sprawy:SZP/44/2022
Nazwa postępowania:Ochrona osób i mienia w obiektach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Data ogłoszenia:
Wartość:
Termin składania ofert: godz:
Tryb postepowania:
Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/697584
Ogłoszenie:


Specyfikacja:


Inne dokumenty:


Data ogloszenia wyniku:2023-01-17
Wyniki:

Wprowadziła: Kinga Polak-Wiatrowska
DRUKUJ

IV korekta planu zamówień na 2023


III korekta planu zamówień na 2023


II korekta planu zamówień na 2023


I korekta planu zamówień na 2023


Plan zamówień na 2023 r.


XXXVI korekta planu zamówień na 2022


XXXV korekta planu zamówień na 2022


XXXIV korekta planu zamówień na 2022


XXXIII korekta planu zamówień na 2022


XXXII korekta planu zamówień na 2022


XXXI korekta planu zamówień na 2022


XXX korekta planu zamówień na 2022


XXIX korekta planu zamówień na 2022


XXVII korekta planu zamówień na 2022


XXVI korekta planu zamówień na 2022


XXV korekta planu zamówień na 2022


XXIV korekta planu zamówień na 2022


XXIII korekta planu zamówień na 2022


XXII korekta planu zamówień na 2022


XXI korekta planu zamówień na 2022


XX korekta planu zamówień na 2022


XIX korekta palnu zamówień na 2022


XVIII korekta planu zamówień na 2022


XVII korekta planu zamówień na 2022


XVI korekta planu zamówień na 2022


XV korekta planu zamówień na 2022


XIV korekta planu zamówień na 2022


XIII korekta planu zamówień na 2022


XII korekta planu zamówień na 2022


XI korekta planu zamówień na 2022


X korekta planu zamówień na 2022


IX korekta planu zamównień na 2022


VIII korekta planu zamówień na 2022


VII korekta planu zamówień na 2022


VI korekta planu zamówień na 2022


V korekta planu zamówień na 2022


IV korekta planu zamówień na 2022


III korekta planu zamówień na 2022


II korekta planu zamówień na 2022


I korekta planu zamówień na 2022


Plan zamówień na 2022 r.


XIII korekta planu zamówień na 2021


XII korekta planu zamówień na 2021


XI korekta planu zamówień na 2021


X korekta planu zamówień na 2021


IX korekta planu zamówień na 2021


VIII korekta planu zamówień na 2021


VII korekta planu zamówień na 2021


VI korekta planu zamówień na 2021


V korekta planu zamówień na 2021


IV korekta planu zamówień na 2021


III korekta planu zamówień na 2021


II korekta planu zamówień na 2021


I korekta planu zamówień na 20121


Plan zamówień na 2021 r.


Plan zamówień publicznych na rok 2020
Plan zamówień publicznych na rok 2019
Plan zamówień publicznych na rok 2018
Plan zamówień publicznych na rok 2017
Wykaz dostawców/wykonawców

Wykaz nr 1

Wykaz nr 2

Wykaz nr 3

Wykaz nr 4

Wykaz nr 5